Implantologie

Tandheelkundige implantaten zijn kunstwortels die in de kaak geplaatst worden en in het bot vastgroeien. Ze zijn gemaakt van het lichaamsvriendelijk materiaal titanium en kunnen eruit zien als schroeven of holle cilinders. De tandheelkundige implantaten zijn klein, 3-6 mm breed en variëren in lengte van 7-20 mm. Deze breedtes en lengtes komen overeen met de natuurlijke wortels.
Tandheelkundige implantaten kunnen in verschillende situaties toegepast worden namelijk:
  • Ter vervanging van een enkele verloren gegane tand of kies de enkeltandsvervanging.
  • Ter vervanging van meerdere verloren gegane tanden of kiezen.
  • In de tandeloze onder-en/of bovenkaak ter verbetering van de klachten die kunnen ontstaan bij een slecht zittende uitneembare prothese. Er kan dan een zogenaamde klikprothese gemaakt worden.
Het plaatsen van de implantaten gebeurt onder plaatselijke verdoving.
Als tanden en kiezen verloren gaan veranderen de functies van de mond.
Dat deel van de kaak waar de tand of kies instond gaat slinken.Dit slinken gaat vooral in een tandeloze onderkaak veel sneller dan in de bovenkaak.
Daardoor kunnen klachten optreden: het spreken kan moeilijker gaan evenals het kauwen van voedsel. Daarnaast is het geen fraai gezicht als bijvoorbeeld de voortand verloren gaat.


Voor wie?

In principe kan bij iedereen vanaf 20 jaar tandheelkundige implantaten geplaatst worden.
Er dient in alle gevallen wel voldoende kaakbot aanwezig te zijn. Mocht dit niet het geval zijn, dan is een voorbehandeling noodzakelijk.
 

Kosten?

Als u een implantaat in een niet tandeloze kaak overweegt, ontvangt u een begroting. Afhankelijk van de door u bij uw verzekeraar afgesloten aanvullende verzekering kan een gedeelte van de kosten vergoed worden.
Onder bepaalde voorwaarden wordt de plaatsing van implantaten in de tandeloze kaak door de verzekeraar volledig vergoed. Deze vergoeding is geregeld vanuit de basisverzekering. Er geldt dan voor de behandeling een eigen wettelijke bijdrage van € 125,-- per tandeloze kaak.
 

Meer weten?

Wilt u weten wat voor u de mogelijkheden zijn, dan kunt u een afspraak maken voor een consult met de implantoloog van onze praktijk.· Tijdens dit consult zal tevens een röntgenfoto worden gemaakt die met u zal worden besproken.
Hoe kunnen wij u helpen?