Spoed

U kunt iedere dag terecht voor de behandeling van pijnklachten. Het is dan wel noodzakelijk dat u voor 10:00 een afspraak maakt.


Alleen bij spoedgevallen, zoals acute zenuwklachten, ongevallen en nabloedingen, of klachten die niet tot een later moment kunnen worden uitgesteld, wanneer de praktijk gesloten is, kunt u zich wenden tot de Mondzorg Poli Den Bosch.
Deze spoedgevallendienst geldt op werkdagen na 17.00 uur en voor het weekeinde vanaf vrijdag 08.00 uur.
Bij spoedeisende klachten vindt de behandeling alleen plaats na telefonisch overleg met de Mondzorg Poli Den Bosch, Eekbrouwersweg 4 te 's Hertogenbosch, deze is altijd bereikbaar onder tel.nr. 073-3037520.


De uitgeslagen tand
Bij een uitgeslagen tand moet u direct contact opnemen met de praktijk. De tand moet namelijk zo snel mogelijk worden teruggeplaatst en vastgezet.
• Zoek de tand op.
• Houd de tand niet bij de wortel vast.
• Het is het beste de tand direct zelf terug in de mond te zetten.
• Is de tand vies, spoel hem dan eerst af of lik hem schoon als er geen water voorhanden is.
• Lukt het niet om de tand zelf terug te plaatsen, leg hem dan in de wang of in een bakje melk (liefst geen water!)
Hoe kunnen wij u helpen?