praktijksluiting tot 28 april

praktijksluiting tot 28 april

In verband met de huidige verspreiding van het  coronavirus in Nederland en Brabant in het bijzonder hebben wij daarom moeten besluiten om vanaf maandag 16 maart alle reguliere zorg uit te stellen tot na 28 april. Dit ook op last van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Indien u een afspraak heeft in deze periode zult u zo spoedig mogelijk door ons worden benaderd om een nieuwe datum te plannen. 

Wij begrijpen dat dit heel vervelend kan zijn, echter is deze maatregel onvermijdelijk om de risico´s voor zowel patiënten als onze medewerkers te reduceren en vooral alle kwetsbaren. Uiteraard blijven wij bereikbaar voor acute mondzorg.

Onder acute mondzorg wordt verstaan:
– Trauma (ongevallen)
– Nabloeding na een behandeling
– Acute, heftige pijn
– Acute ontstekingen

Neem ook bij acute klachten eerst contact op met de praktijk en kom niet zelfstandig naar de praktijk. Zodra de situatie dit toelaat zullen wij er alles aan doen de wachttijden zo kort mogelijk te houden. Wij zullen u over de verdere ontwikkelingen  blijven informeren.
 
Hoe kunnen wij u helpen?